Oferta

Projektowanie sieci

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi projektowania i implementacji sieci internetowych dla firm oraz instytucji.

W ramach naszych usług projektowania sieci internetowej oferujemy:

 • Analizę wymagań – przeprowadzamy dokładną analizę potrzeb naszych klientów, aby zaproponować rozwiązanie najlepiej odpowiadające ich potrzebom.
 • Projektowanie – tworzymy projekt sieci, który uwzględnia wszystkie wymagania klienta i zapewnia optymalną wydajność i bezpieczeństwo.
 • Implementację – po zatwierdzeniu projektu przystępujemy do implementacji sieci internetowej.
 • Konfigurację i testowanie – zapewniamy pełną konfigurację i testowanie sieci, aby upewnić się, że działa ona zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Nasze rozwiązania pozwalają na elastyczność w zakresie skalowania i rozbudowy sieci, aby sprostać zmieniającym się potrzebom biznesowym.

it, server, server cabinet-838377.jpg

Bezpieczeństwo sieci

Zapewniamy kompleksowe podejście do wdrożenia zabezpieczeń, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo Twojej sieci. Przeprowadzamy szczegółową analizę zagrożeń i potrzeb Twojej firmy, aby dostosować rozwiązanie do Twoich wymagań.

Nasze usługi wdrożenia zabezpieczeń sieciowych obejmują:

 • Analizę zagrożeń – przeprowadzamy dokładną analizę zagrożeń, aby zidentyfikować potencjalne luki w zabezpieczeniach Twojej sieci.
 • Projektowanie zabezpieczeń – tworzymy plan zabezpieczeń sieciowych, który uwzględnia indywidualne potrzeby i zagrożenia Twojej firmy.
 • Wdrożenie zabezpieczeń – przystępujemy do wdrożenia zabezpieczeń, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo Twojej sieci.
 • Konfigurację i testowanie – zapewniamy pełną konfigurację i testowanie zabezpieczeń, aby upewnić się, że działają one zgodnie z oczekiwaniami klienta.
 • Szkolenia – oferujemy szkolenia dla użytkowników sieci, aby zapewnić właściwe wykorzystanie zainstalowanych zabezpieczeń.

Twoja firma będzie bardziej odporna na zagrożenia związane z cyberprzestępczością, atakami DDoS, phishingiem czy malwarem. Zwiększymy także ochronę Twoich danych, sieci i systemów.

security, technology, cyber-4038043.jpg

Backup

Backup danych to proces tworzenia kopii zapasowych informacji przechowywanych na komputerach, serwerach, urządzeniach mobilnych lub w innych formach elektronicznych. Celem backupu jest zabezpieczenie danych przed przypadkową utratą spowodowaną awariami sprzętu, błędami ludzkimi, atakami cybernetycznymi, wirusami lub innymi zagrożeniami.

Kopie zapasowe danych są niezwykle ważne dla każdej organizacji i użytkownika indywidualnego, ponieważ zapewniają:

 1. Zapewnienie Bezpieczeństwa Danych: W przypadku awarii sprzętu, kradzieży, uszkodzenia fizycznego lub ataku hakerskiego, backup danych pozwala na przywrócenie informacji do stanu sprzed incydentu.

 2. Ochronę przed Skutkami Błędów Ludzkich: Człowiek może popełnić błędy, takie jak przypadkowe usunięcie ważnych plików. Backup danych umożliwia ich odzyskanie.

 3. Odbudowę Systemu po Awarii: W razie awarii systemu operacyjnego lub dysku twardego, backup pozwala na szybką odbudowę systemu wraz z danymi.

 4. Zachowanie Ciągłości Biznesowej: Dla firm, regularne tworzenie kopii zapasowych jest kluczowe dla zachowania ciągłości działania i minimalizacji czasu przestoju w przypadku poważnych incydentów.

 5. Ochronę przed Cyberatakami: W przypadku ataków typu ransomware, w których dane są szyfrowane i żądane jest okupu, backup danych pozwala na przywrócenie informacji bez konieczności płacenia hakerom.

backup, undo, reload-153008.jpg

Wirtualizacja

Wirtualizacja usług na serwerze to innowacyjna technologia, która umożliwia efektywne wykorzystanie jednego fizycznego serwera do uruchamiania wielu wirtualnych maszyn, zamiast pojedynczego systemu operacyjnego. Dzięki temu rozwiązaniu, możliwe jest tworzenie oddzielnych, izolowanych środowisk, które mogą działać niezależnie od siebie na jednym fizycznym sprzęcie.

Główną korzyścią wirtualizacji jest optymalizacja zasobów serwera, co prowadzi do znacznego zmniejszenia kosztów zakupu i utrzymania infrastruktury informatycznej. Dodatkowo, elastyczność tego rozwiązania pozwala łatwo dostosować zasoby dla każdej wirtualnej maszyny, umożliwiając dynamiczne skalowanie w zależności od potrzeb firmy.

Nasza oferta obejmuje:

 1. Konsultację i Analizę: Nasz zespół ekspertów przeprowadzi szczegółową analizę Twojej infrastruktury informatycznej, aby zrozumieć Twoje potrzeby i dostosować rozwiązania do specyfiki firmy.

 2. Projekt Wirtualizacji: Opracujemy spersonalizowany plan wdrożenia, uwzględniający najlepsze praktyki branżowe i indywidualne wymagania Twojej firmy.

 3. Instalację i Konfigurację: Przeprowadzimy wdrożenie wirtualnych maszyn, zapewniając odpowiednie skonfigurowanie i dostosowanie pod konkretne usługi.

 4. Testowanie i Wdrożenie: Zadbamy o dokładne przetestowanie i wdrożenie wirtualizacji, zapewniając płynne przejście z aktualnego środowiska do nowego.

 5. Szkolenie i Wsparcie: Przygotujemy szkolenie dla Twojego personelu, aby zapewnić im niezbędne umiejętności do zarządzania nową infrastrukturą. Dodatkowo, zawsze będziesz mógł liczyć na nasze wsparcie techniczne w razie jakichkolwiek pytań lub problemów.

ai generated, data centre, computer-7958880.jpg